Посещение на Тошиясу Ичиока, директор на RIKEN за Европа, 19 април 2023

На 19 април 2023 г. д-р Тошиясу Ичиока (директор на японската научна организация RIKEN за Европа) посети Института по информационни и комуникационни технологии. RIKEN е най-голямата научна организация за научни изследвания в Япония. Заместник директорът на ИИКТ-БАН проф. Емануил Атанасов запозна госта с дейността на института. Проф. Анета Караиванова, заместник директор на „Център за върхови постижения по информатика и ИКТ“ представи дейността на Центъра и изградения инфраструктурен комплекс за дигитална трансформация и мащабни пресмятания. Тошиясу Ичиока представи информация за научната организация RIKEN. Презентациите бяха последвани от оживена дискусия. Гостът прояви голям интерес към параметрите на суперкомпютъра и към научно-приложните достижения на центъра. Бяха представени допълнителни данни за инфраструктурния комплекс и работата с него.