Обучение „Приложения на микро-компютърната томография в стоматологията“, 18 март 2023

На 18 март 2023 г. от 10 часа в „Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ“, ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, сутерен, ще се проведе обучение разглеждащо основни понятия, техники и изисквания в областта на изследвания покриващи областите на микро-КT, крайни елементи и наноиндентация. Обучението е насочено към докторанти и пост докторанти – лекари по дентална медицина.

Линк към програмата за обучението: https://events.iict.bas.bg/event/58/timetable/#20230318

Линк към регистрацията за обучението: https://events.iict.bas.bg/event/58/registrations/24/