Уебинари на 26 и 28 октомври 2021

Две лекции върху Квантови отгряващи компютри за решаване на оптимизационни задачи ще изнесе на 26 и 28 октомври 2021 от 14:00 ч. д-р Христо Джиджев, изследовател в „Център за върхови постижения по Информатика и информационни […]

Уъркшоп „Нови НРС решения от НРЕ“, 19 октомври 2021

На 19 октомври 2021 от 9:00 до 12:30  ще се проведе обучителен уъркшоп по технически въпроси, свързани с високопроизводителните сървърни системи и системите за съхранение на данни, представени от НРЕ. Уъркшопът ще се проведе хибридно […]

Европейска нощ на учените 2021, 24-25 септември

Европейска нощ на учените 2021 – представяне на проекта На проведената Европейска нощ на учените, 24-25 септември 2021, проектът беше представен с рекламни материали на щандовете на Институт по математика и информатика и Европейски проекти. […]

Уъркшоп NSSC21, 20-23 септември

Уъркшоп „Numerical and Symbolic Scientific Computing“- представяне на проекта Центърът за върхови постижения по информатика и ИКТ беше представен от проф. Емануил Атанасов на проведения от 20 до 23 септември Уъркшоп „Numerical and Symbolic Scientific […]

Уъркшоп MOL2021, 13-17 септември

Уъркшоп „Mathematics of Life 2021“ – представяне на проекта Чл.-кор. Светозар Маргенов представи проекта на проведения от 13 до 17 септември в Хисаря Уъркшоп „Mathematics of Life 2021“ (http://parallel.bas.bg/Conferences/MoL2021/). Събитието беше организирано в сътрудничество с […]