Посещение на делегация от Европейската комисия

На 26 септември 2019 г. представители на Европейската комисия посетиха Института по информационни и комуникационни технологии и се запознаха с изпълнението на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.