Изграждането на научно – изследователската инфраструктура в България – тема на кръгла маса в БТПП

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП на 12 април в Палатата се състоя кръгла маса на тема: „Представяне на Центъра за върхови постижения (ЦВП) по информатика и информационни и комуникационни технологии с водещ Института по информационни и комуникационни технологии при БАН“.

Форумът бе организиран съвместно с Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) при БАН. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.Встъпителната презентация бе на тема: „Изследователски и иновационен капацитет на ИИКТ-БАН: Национални научни програми, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и Национален иновационен фонд“.