Изграждането на научно – изследователската инфраструктура в България – тема на кръгла маса в БТПП

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП на 12 април в Палатата се състоя кръгла маса на тема: „Представяне на Центъра за върхови постижения (ЦВП) по информатика и информационни и комуникационни технологии с водещ Института по информационни и комуникационни технологии при БАН“.

Форумът бе организиран съвместно с Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) при БАН. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.Встъпителната презентация бе на тема: „Изследователски и иновационен капацитет на ИИКТ-БАН: Национални научни програми, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и Национален иновационен фонд“.

Обзорният доклад бе изнесен от проф. Галя Ангелова, директор на ИИКТ-БАН.Основната презентация на форума – „Център за върхови постижения по „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, бе представена от чл.-кор. Светозар Маргенов, ръководител на ЦВП по „Информатика и ИКТ“.Обстойна презентация изнесе доц. Иван Георгиев, ръководител на направление „Иновации“ и ръководител на Лаборатория за 3 D дигитализация и микроструктурен анализ към ЦВП и към ИИКТ при БАН,  на тема: „Изграждане и развитие на инфраструктура на ЦВП: Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ“.

Последната презентация изнесе доц. Йосиф Аврамов, доктор по икономика, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, под чието ръководство бе разработена единствената у нас и в страните от Централна и Източна Европа Иновационна борса, която функционира към съвета от 2015 г. Докладът му бе на тема: “Проектът на Съвета по иновации при БТПП – Платформа «Иновационна борса», изготвен в сътрудничество с ИИКТ при БАН, мост – между науката и бизнеса. Виртуален иновационен консултант“ и в него бе направено аргументирано предложение, което бе подкрепено от участниците във форума, за създаване на самостоятелен държавен орган за наука и иновации.

В дискусията след презентациите се включиха: акад. Никола Съботинов, бивш председател на БАН и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, Стефан Узунов, държавен експерт в отдел „Иновации“ в Министерството на икономиката, Стефка Малиновска, главен директор на дирекция „Верификация“ в Изпълнителна агенция “Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ при Министерство на образованието и науката, и Галя Атанасова, гл.експерт в дирекцията, както и редица други представители на науката и членове на Съвета по иновации и на Съвета на браншовите организации при БТПП.