Представяне на проекта на годишната конференция на СМБ, 5-9 април 2022

От 5 до 9 април в гр. Трявна се проведе годишната конференция на Съюза на математиците в България с повече от 200 участници. Програмата на конференцията включваше пленарни и поканени доклади, научни съобщения от областта на математиката, информатиката и информационните технологии, както и специализирани семинари, дискусии и представяне международни и български проекти, свързани с математическата наука и образованието. В рамките на конференцията Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен с информационни материали. Бяха проведени полезни дискусии с участниците.