Седемнадесетата годишна конференция на българската секция на SIAM, 20-22 декември 2022, София

От 20 до 22 декември 2022 г. в София се проведе Седемнадесетата годишна конференция на българската секция на SIAM. Присъствено взеха участие 52 учени. Проектът беше представен с рекламни материали, постер и презентация.