Представяне на проекта на международната научна конференция HPC 2019

Конференцията беше открита от еврокомисар Мария Габриел. В словото си  тя представи инициативата EuroHPC, както и своята лична ангажираност за развитие на супер-компютърните технологии в Европа и България.

Програмата на HPC 2019 включва 77 научни доклада, в това число пленарни лекции в областта на високопроизводителните изчисления, изнесени от учени на най-високо международно ниво от България, Германия, Дания, САЩ, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и Швеция. В работата на HPC 2019  се включиха над 90 участника.

Чл. кор. Светозар Маргенов представи „Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ в рамките на специално организирана сесия посветена на национални центрове и национални научни програми свързани с изграждане и поддръжка на високопроизводителни изчислителни инфраструктури и развитие на супер-компютърни приложения.

Проф. Вит Вондрак представи чешкия супер-компютърен център в Острава, създаден с подкрепата на европейските структурни фондове по проект IT4Innovations, в рамките на предходния програмен период.