Проф. д-р Атанасов получи награда „Питагор“

Проф. д-р Емануил Йорданов Атанасов получи награда „Питагор“ за приложни изследвания и резултати в областта на супер-компютърни приложения и анализ на големи данни .

Проф. д-р Атанасов ръководи екипа, осигуряващ работата на суперкомпютъра „Авитохол“ в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Разработките му намират приложение както във финансовата математика, така и в задачи, възникващи в машинното обучение и обработка на Internet-scale BigData.

Съвместно със специалистите от Националния институт по метеорология и хидрология е разработил приложение за оперативно прогнозиране на метеорологични параметри със суперкомпютъра Авитохол.

Ръководител и участник е в редица международни и национални проекти в областта на суперкомпютърните приложения. Автор е на 75 статии, видими в базата данни Scopus.

Високопроизводителните ресурси за научни изследвания, свързани с КОВИД-19

Центърът за Иновативни Пресмятания и Обработка на Данни в ИИКТ-БАН предоставя достъп до високопроизводителните си ресурси (включително Автохол) за научни изследвания, свързани с КОВИД-19.

Центърът за иновативни пресмятания и обработка на данни се намира и упрaвлява от Секция: Високопроизводителни системи, мрежи и алгоритми към Института по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките (ИИКТ-БАН).

Съгласно обновената през юли 2014 година Национална пътна карта за изследователски инфраструктури (ИИ), ИИКТ-БАН е научен координатор на следните две ИИ:

(1) Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания и

(2) Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури – CLARIN и DARIAH.

През 2015 година в Центъра за иновативни пресмятания и обработка на данни влезе в експлоатация многофункционален високопроизводителен изчислителен комплекс „АВИТОХОЛ“, който в класацията на ТОП500 е на 388-то място (ноември 2015).

Президентът Румен Радев на посещение в Института по информационни и комуникационни технологии

Президентът Румен Радев се запозна с научните резултати, проектите  и научната инфраструктура на Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките

 „България с това, което сте направили, се позиционира на световната иновационна карта“, каза президентът Румен Радев, който посети Института по информационни и комуникационни технологии към БАН /ИИКТ-БАН/ на 10 декември 2019 г.

r.radev-iict-bas

Президентът подчерта, че съществуването на подобен институт, както и на Център за върхови постижения са заявка за големи амбиции. Мощта на една съвременна държава вече не е само индустриализацията, а се изразява също и с информационния й потенциал, каза той.

Обучение за потребители на 28-11-2019 г.

Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии организира обучение за потребители на новите сървърни системи в ИИКТ-БАН, ИМИ-БАН, ИМех-БАН, НИГГГ-БАН, МУ-София, ПУ „Пайсий Хилендарски“ и УниБИТ, което ще се проведе  на […]

Представяне на проекта в Дни на отворените врати

Научните постижения на Института по информационни и комуникационни технологии бяха представени на Дни на отворените врати – 3ти и 4ти октомври 2019 г.


Официални гости на събитието (4 октомври) бяха кметът на София, Йорданка Фандъкова, председателят на БАН, акад. Ревалски, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ Александър Темелков. Сред гостите бяха партньори, представители на бизнеса, колеги от други институти и ученици.